X

Icecat the open catalog

What are your requirements?
Reasons to buy
On offer biz.jpg (2711)
Relevance
HP EliteDisplay E242 24" Full HD IPS Kiểu matt, không bóng Màu đen, Bạc Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (M1P02A8)

HP EliteDisplay E242, 1920 x 1200 pixels, LED, Full HD, IPS, Kiểu matt, không bóng, 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x... HP EliteDisplay E242, 1920 x 1200 pixels, LED, Full HD, IPS, Kiểu matt, không bóng, 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1 more

HP EliteDisplay E242 24" Full HD IPS Kiểu matt, không bóng Màu đen, Bạc Màn hình LCD cho máy tính bàn (PC) (M1P02AA#ABB)

HP EliteDisplay E242, 1920 x 1200 pixels, LED, Full HD, IPS, Kiểu matt, không bóng, 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x... HP EliteDisplay E242, 1920 x 1200 pixels, LED, Full HD, IPS, Kiểu matt, không bóng, 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1 more

Loading ...
No match found